Domov

Zapíšeme vašu spoločnosť do registra partnerov verejného sektora. Profesionálne a rýchlo.

Podáme v mene vašej spoločnosti žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde v Slovenskej republike prípadne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde v krajine dlžníka. V prípade podania odporu proti EPR zabezpečíme zastúpenie v konaní prostredníctvom kvalifikovaného miestneho právnika.

Pripravíme zmluvy, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany a zapíšeme zmeny v obchodnom registri. Profesionálne a v rozumnom čase.

Prevezmeme právne zastúpenie vašej spoločnosti v akejkoľvek obchodnoprávnej veci a následne uplatníme váš nárok alebo budeme vašu spoločnosť brániť pred uplatneným nárokom na súdoch v Slovenskej republike.

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísanej osoby. Vykonáme identifikáciu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a zapíšeme príslušný údaj do obchodného registra. Profesionálne a rýchlo.

Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pre osoby, ktoré opustili Ukrajiny kvôli vojne v záležitostiach týkajúcich sa povolenia na pobyt, otvorenia bankového účtu, pracovnoprávnych záležitostiach atď.

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Berník & Partners

Kontakt

Adresa
Panorama Towers, Landererova 8, 811 09 Bratislava
SNP 142, 059 21 Svit, Slovakia
Tel.
+421 52 715 2831
+421 52 715 2692
Email
office@bernik-partneri.sk

Máte otázky?

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Follow us on LinkedIn Schedule a call