Domov

Zapíšeme vašu spoločnosť do registra partnerov verejného sektora. Profesionálne a rýchlo.

Podáme v mene vašej spoločnosti žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde v Slovenskej republike prípadne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde v krajine dlžníka. V prípade podania odporu proti EPR zabezpečíme zastúpenie v konaní prostredníctvom kvalifikovaného miestneho právnika.

Pripravíme zmluvy, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany a zapíšeme zmeny v obchodnom registri. Profesionálne a v rozumnom čase.

Prevezmeme právne zastúpenie vašej spoločnosti v akejkoľvek obchodnoprávnej veci a následne uplatníme váš nárok alebo budeme vašu spoločnosť brániť pred uplatneným nárokom na súdoch v Slovenskej republike.

Uplatníme vo Vašom mene nárok na náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej pri dopravnej nehode voči vinníkovi dopravnej nehody ako aj voči príslušnej poisťovni z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti (PZP).

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísanej osoby. Vykonáme identifikáciu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a zapíšeme príslušný údaj do obchodného registra. Profesionálne a rýchlo.

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
BERNÍK & partneri

Právna podpora pre vaše podnikanie

Pomôžeme vám vyriešiť každý právny problém súvisiaci s podnikaním

Dohodnúť stretnutie
posunúť nižšie
Kto sme

Sme Berník & partneri

Sme advokátska kancelária v regióne Poprad-Tatry zameraná na právne služby v oblasti obchodného práva, pracovného práva a ďalších oblastí práva súvisiacich s podnikaním.

Máme zvlášť bohaté skúsenosti s korporátnymi záležitosťami, obchodnými zmluvami ako aj právnymi spormi riešenými na všeobecných alebo rozhodcovských súdoch, vrátane sporov cezhraničného charakteru.

Keďže už viac ako 10 rokov poskytujeme komplexné právne služby veľkej exportne orientovanej skupine spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou a dcérskymi spoločnosťami v zahraničí, sme plne kvalifikovaní poskytnúť právne poradenstvo vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z firemného života a podnikateľskej činnosti aj komplikovaných korporátnych štruktúr vrátane špecifických oblastí legislatívy ako napr. M&A, kolektívne vyjednávanie, corporate governance, transferové oceňovanie, duševné a priemyselné vlastníctvo, dopravné právo atď.

Zistiť viac
BERNÍK & partneri
Výhody
Špecializácia na obchodné právo

Prísna špecializácia na obchodné právo nám umožňuje dosiahnuť vyššiu úroveň odbornosti.

Moderné technológie

Používanie moderných technológií ako elektronický podpis, automatizácia tvorby dokumentov, nástroje na manažment dokumentov a úloh šetrí náš čas a minimalizuje náklady klienta.

Znalosť cudzích jazykov

Naše jazykové znalosti umožňujú komunikáciu a posudzovanie právnych dokumentov v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku ako aj koncipovanie právnych dokumentov v anglickom jazyku.

Mladý tím

Náš tím je zložený z dynamických mladých ľudí s cieľovo orientovaným prístupom k riešeniu problémov.

Prax v medzinárodnom obchode

Bohaté skúsenosti s medzinárodným obchodom ako aj dlhodobá spolupráca s partnerskými advokátmi v zahraničí nám umožňujú efektívne riešiť cezhraničné prípady.

Naši klienti

Našimi klientmi sú spoločnosti ako

Pro bono

Blog

Posledné novinky