Domov

Zapíšeme vašu spoločnosť do registra partnerov verejného sektora. Profesionálne a rýchlo.

Podáme v mene vašej spoločnosti žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde v Slovenskej republike prípadne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde v krajine dlžníka. V prípade podania odporu proti EPR zabezpečíme zastúpenie v konaní prostredníctvom kvalifikovaného miestneho právnika.

Pripravíme zmluvy, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany a zapíšeme zmeny v obchodnom registri. Profesionálne a v rozumnom čase.

Prevezmeme právne zastúpenie vašej spoločnosti v akejkoľvek obchodnoprávnej veci a následne uplatníme váš nárok alebo budeme vašu spoločnosť brániť pred uplatneným nárokom na súdoch v Slovenskej republike.

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísanej osoby. Vykonáme identifikáciu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a zapíšeme príslušný údaj do obchodného registra. Profesionálne a rýchlo.

Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pre osoby, ktoré opustili Ukrajiny kvôli vojne v záležitostiach týkajúcich sa povolenia na pobyt, otvorenia bankového účtu, pracovnoprávnych záležitostiach atď.

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Berník & Partners

Business-minded legal support

Pomôžeme vám vyriešiť každý právny problém súvisiaci s podnikaním

Kontaktujte nás
posunúť nižšie
Kto sme

Sme Berník & Partners

Sme advokátska kancelária v regióne Poprad-Tatry zameraná na právne služby v oblasti obchodného práva, pracovného práva a ďalších oblastí práva súvisiacich s podnikaním.

Máme zvlášť bohaté skúsenosti s korporátnymi záležitosťami, obchodnými zmluvami ako aj právnymi spormi riešenými na všeobecných alebo rozhodcovských súdoch, vrátane sporov cezhraničného charakteru.

Keďže už viac ako 10 rokov poskytujeme komplexné právne služby veľkej exportne orientovanej skupine spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou a dcérskymi spoločnosťami v zahraničí, sme plne kvalifikovaní poskytnúť právne poradenstvo vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z firemného života a podnikateľskej činnosti aj komplikovaných korporátnych štruktúr vrátane špecifických oblastí legislatívy ako napr. M&A, kolektívne vyjednávanie, corporate governance, transferové oceňovanie, duševné a priemyselné vlastníctvo, dopravné právo atď.

Zistiť viac
Berník & Partners
Výhody
Znalosť cudzích jazykov

Naše jazykové znalosti umožňujú komunikáciu a posudzovanie právnych dokumentov v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku ako aj koncipovanie právnych dokumentov v anglickom a nemeckom jazyku.

Moderné technológie

Používanie moderných technológií ako elektronický podpis, automatizácia tvorby dokumentov, nástroje na manažment dokumentov a úloh šetrí náš čas a minimalizuje náklady klienta.

Dynamický tím

Náš tím je zložený z dynamických ľudí s cieľovo orientovaným prístupom k riešeniu problémov.

Prax v medzinárodnom obchode

Bohaté skúsenosti s medzinárodným obchodom ako aj dlhodobá spolupráca s partnerskými advokátmi v zahraničí nám umožňujú efektívne riešiť cezhraničné prípady.

Špecializácia na obchodné právo

Prísna špecializácia na obchodné právo nám umožňuje dosiahnuť vyššiu úroveň odbornosti.

Podpora v pracovnoprávnych záležitostiach

Ponúkame komplexnú právnu podporu zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch.

Naši klienti

Našimi klientmi sú spoločnosti ako

Pro bono

Blog

Posledné príspevky

Hodnotenia

Čo o nás hovoria

Ing. Ján Dobák, DOBRÝ ANJEL, n.o.

Radi sme s vami spolupracovali, všetko prebehlo rýchlo, hladko a profesionálne. Odporúčam vaše služby. Ďakujeme.

Ing. Igor Hus, riaditeľ, Technické služby mesta Svit

Technické služby Mesta Svit na základe pozitívnych ohlasov iných firiem spolupracujú s advokátskou kanceláriou Berník & Partners pri riešení obchodných sporov. Oceňujeme predovšetkým rýchlu reakciu, flexibilný, korektný prístup a hľadanie riešení v prospech klienta.

Ing. Michal Dida, konateľ, Peter Juhás – AUTODOPRAVA, s.r.o.

S advokátskou kanceláriou Berník & Partners, s.r.o. som začal pracovať od jej vzniku a musím povedať, že pracujú profesionálne, odborne a rýchlo. Pomohli mi pri riešení obchodných problémov, vymáhaní pohľadávok hlavne v zahraničí v oblasti medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a pri riešení zložitých sporov zo zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej cestnej doprave. Odporúčam všetkým dopravcom keď hľadajú dobrého právnika. Ďakujem ešte raz za pomoc a profesionálny prístup. Prajem veľa úspechov!

Ján Zastko, konateľ, Evžen Company s.r.o.

S advokátskou kanceláriou Berník & Partners spolupracujeme od roku 2018. od prvého stretnutia sme z nich cítili bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva čo nás motivovalo k nadviazaniu spolupráce. Od tej doby s nimi spolupracujeme už niekoľko rokov a môžeme potvrdiť ich kvality, férovosť voči klientovi, priateľský prístup a reálny pohľad na vec. Pri našich obchodných aktivitách v zahraničí, najmä v Nemecku sa často stretávame s neuhradenými faktúrami a vďaka spolupráci s nimi sa nám už podarilo vymôcť desiatky tisíc eur a nazbierať mnoho skúseností, vďaka ktorým sa počet nevyplatených faktúr každoročne zmenšuje.

Ing. Ján Drobný, prezident BK ISKRA Svit

Náš basketbalový klub spolupracuje s AK Berník & Partners už niekoľko rokov. Spolupráca funguje na vysokej úrovni, advokátska kancelária má profesionálny prístup a rieši naše problémy promptne a aktívne. "Chlapci" majú radi šport, prácu pre kluby robia bezodplatne! Veľmi si vážime, že advokátska kancelária je takýmto spôsobom našim partnerom.

Ing. Marián Slivoš, riaditeľ CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.

AK Berník & Partners je našou voľbou už dlhé roky. Oceňujeme najmä ich dlhoročné skúsenosti v špecifickej oblasti medzinárodnej cestnej prepravy a zasielateľstva. Zverili sme im súdne vymáhanie našich pohľadávok z prepravy v rámci celej Európy, kde evidujeme vysokú mieru inkasa a dynamiku procesu. Okrem toho nás úspešne zastupovali vo viacerých komplikovaných súdnych sporoch vyvolaných škodovými udalosťami pri preprave tovaru, kde našej spoločnosti hrozili vysoké straty.

Ing. Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva / generálny riaditeľ CHEMOSVIT, a.s.

Počas mnohých rokov sme si zvykli na vysokú úroveň právnej podpory AK Berník & Partners, najmä v oblasti obchodného a pracovného práva. Skupina Chemosvit viac ako 80 % produkcie exportuje do zahraničia, je preto pre nás veľmi dôležitá schopnosť právnej kancelárie analyzovať a posudzovať aj zmluvy v angličtine, nemčine či ruštine, a v týchto jazykoch aj aktívne komunikovať. Ich poradenstvo využívame aj v iných špecifických oblastiach, ako je korporátne riadenie alebo otázky súvisiace s pandémiou COVID-19. Vysoko oceňujeme priam až neuveriteľnú flexibilitu služieb, spojenú s promptnou reakciou na naše, často aj neplánované požiadavky. To všetko, v spojení s transparentným výkazníctvom, dotvára obraz modernej advokátskej kancelárie, na ktorú sa môžete spoľahnúť!

Follow us on LinkedIn Schedule a call