Domov

Zapíšeme vašu spoločnosť do registra partnerov verejného sektora. Profesionálne a rýchlo.

Podáme v mene vašej spoločnosti žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde v Slovenskej republike prípadne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde v krajine dlžníka. V prípade podania odporu proti EPR zabezpečíme zastúpenie v konaní prostredníctvom kvalifikovaného miestneho právnika.

Pripravíme zmluvy, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany a zapíšeme zmeny v obchodnom registri. Profesionálne a v rozumnom čase.

Prevezmeme právne zastúpenie vašej spoločnosti v akejkoľvek obchodnoprávnej veci a následne uplatníme váš nárok alebo budeme vašu spoločnosť brániť pred uplatneným nárokom na súdoch v Slovenskej republike.

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísanej osoby. Vykonáme identifikáciu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a zapíšeme príslušný údaj do obchodného registra. Profesionálne a rýchlo.

Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pre osoby, ktoré opustili Ukrajiny kvôli vojne v záležitostiach týkajúcich sa povolenia na pobyt, otvorenia bankového účtu, pracovnoprávnych záležitostiach atď.

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Berník & Partners
Hodnotenia

Čo o nás hovoria

Ing. Ján Dobák, DOBRÝ ANJEL, n.o.

Radi sme s vami spolupracovali, všetko prebehlo rýchlo, hladko a profesionálne. Odporúčam vaše služby. Ďakujeme.

Ing. Igor Hus, riaditeľ, Technické služby mesta Svit

Technické služby Mesta Svit na základe pozitívnych ohlasov iných firiem spolupracujú s advokátskou kanceláriou Berník & Partners pri riešení obchodných sporov. Oceňujeme predovšetkým rýchlu reakciu, flexibilný, korektný prístup a hľadanie riešení v prospech klienta.

Ing. Michal Dida, konateľ, Peter Juhás – AUTODOPRAVA, s.r.o.

S advokátskou kanceláriou Berník & Partners, s.r.o. som začal pracovať od jej vzniku a musím povedať, že pracujú profesionálne, odborne a rýchlo. Pomohli mi pri riešení obchodných problémov, vymáhaní pohľadávok hlavne v zahraničí v oblasti medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a pri riešení zložitých sporov zo zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej cestnej doprave. Odporúčam všetkým dopravcom keď hľadajú dobrého právnika. Ďakujem ešte raz za pomoc a profesionálny prístup. Prajem veľa úspechov!

Ján Zastko, konateľ, Evžen Company s.r.o.

S advokátskou kanceláriou Berník & Partners spolupracujeme od roku 2018. od prvého stretnutia sme z nich cítili bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva čo nás motivovalo k nadviazaniu spolupráce. Od tej doby s nimi spolupracujeme už niekoľko rokov a môžeme potvrdiť ich kvality, férovosť voči klientovi, priateľský prístup a reálny pohľad na vec. Pri našich obchodných aktivitách v zahraničí, najmä v Nemecku sa často stretávame s neuhradenými faktúrami a vďaka spolupráci s nimi sa nám už podarilo vymôcť desiatky tisíc eur a nazbierať mnoho skúseností, vďaka ktorým sa počet nevyplatených faktúr každoročne zmenšuje.

Ing. Ján Drobný, prezident BK ISKRA Svit

Náš basketbalový klub spolupracuje s AK Berník & Partners už niekoľko rokov. Spolupráca funguje na vysokej úrovni, advokátska kancelária má profesionálny prístup a rieši naše problémy promptne a aktívne. "Chlapci" majú radi šport, prácu pre kluby robia bezodplatne! Veľmi si vážime, že advokátska kancelária je takýmto spôsobom našim partnerom.

Ing. Marián Slivoš, riaditeľ CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.

AK Berník & Partners je našou voľbou už dlhé roky. Oceňujeme najmä ich dlhoročné skúsenosti v špecifickej oblasti medzinárodnej cestnej prepravy a zasielateľstva. Zverili sme im súdne vymáhanie našich pohľadávok z prepravy v rámci celej Európy, kde evidujeme vysokú mieru inkasa a dynamiku procesu. Okrem toho nás úspešne zastupovali vo viacerých komplikovaných súdnych sporoch vyvolaných škodovými udalosťami pri preprave tovaru, kde našej spoločnosti hrozili vysoké straty.

Ing. Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva / generálny riaditeľ CHEMOSVIT, a.s.

Počas mnohých rokov sme si zvykli na vysokú úroveň právnej podpory AK Berník & Partners, najmä v oblasti obchodného a pracovného práva. Skupina Chemosvit viac ako 80 % produkcie exportuje do zahraničia, je preto pre nás veľmi dôležitá schopnosť právnej kancelárie analyzovať a posudzovať aj zmluvy v angličtine, nemčine či ruštine, a v týchto jazykoch aj aktívne komunikovať. Ich poradenstvo využívame aj v iných špecifických oblastiach, ako je korporátne riadenie alebo otázky súvisiace s pandémiou COVID-19. Vysoko oceňujeme priam až neuveriteľnú flexibilitu služieb, spojenú s promptnou reakciou na naše, často aj neplánované požiadavky. To všetko, v spojení s transparentným výkazníctvom, dotvára obraz modernej advokátskej kancelárie, na ktorú sa môžete spoľahnúť!

Follow us on LinkedIn Schedule a call